Η σχολή μας πέραν των κλασσικών υπηρεσιών προς τους εκπαιδευόμενους της, παρέχει και κάποιες επιπλέον υπηρεσίες οι οποίες προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της:

Μαθήματα οδήγησης όλες τις ώρες και όλες τις ημέρες

Μαθήματα οδήγησης για Α.Μ.Ε.Α.

Μαθήματα οδήγησης σε άτομα τα οποία έχουν ήδη δίπλωμα.

Μαθήματα οδήγησης στο δικό σας όχημα

Μαθήματα οδήγησης σε εξειδικευμένες διαδρομές που έχουν μεγαλύτερη σημασία για σας Μαθήματα οδήγησης σε άτομα μεγάλης ηλικίας (άνω των 60)

Διεκπεραιώσεις εργασιών Υ.Μ.Ε. και Κ.Τ.Ε.Ο.*

Ιδιαίτερα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης (ακόμα και διαδικτυακά από το δικό σας χώρο)

*Απώλεια διπλώματος, Έκδοση νέου τύπου διπλώματος, Αναθεωρήσεις - Επεκτάσεις,